Laman

Minggu, 10 Juni 2012

TEMBANG JOWO

1.Pangkur
Sekar pangkur kang winarna
Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip
Ala lan becik puniku
Prayoga kawruh ana
Adat waton punika dipun kadulu
Miwah ingkang tata krama
Den kaesthi siyang ratri2.Pocung
Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawankas
Tegese kas nyantosani
Setya budya pangekese dur angkara3.Durma
Ingkang eling iku ngeling ana marang
Sanak kadang kang lali
Den nedya raharja
Mangkono tindak ira
Yen tan nggugu iya uwis
Teka meneng amung aja sok ngrasani 4.Dhandanggula
Lamun sira anggeguru kaki
Amiliha manungsa kang nyata
Ingkang becik martabate
Sarta kang wruh ing hukum
Kang ngibadah lan kang wirangi
Sokur oleh wong tapa
Ingkang wus amungkul
Tan mikir pawewehing lyan
Iku pantes sira guranana kaki
Sartane kawruh ana
5.Mijil
Poma kaki padha dipun eling
Ing pitutur ingong
Sira uga satriya arane
Kudu anteng jatmika ing budi
Ruruh sarta wasis
Samubarang tanduk6.Maskumambang
Maratani mring anak putu ing wuri
Den padha prayitna
Ajana kang kuma wani
Mring biyung tanapi bapa
7.Megatruh
Para janma sajroning jaman pakewuh
Kasudra nira andadi
Dahurune saya ndarung
Keh tyas mirong murang margi
Kasetyan wus nora katon8.Asmaradana
Aja turu sore kaki
Ana dewa nganglang jagal
Nyangking bokor kencanane
Isine donga tetulak
Sandang kalawan pangan
Yaiku bageyanipun
Wong melek sabar narima


9.Sinom
Nulada laku utama
Tumraping wong tanah Jawi
Wong Agung ing Ngeksianda
Panembahan Senapati
Kepati amarsudi
Sudaning hawa lan nepsu
Pinesu tanpa brata
Tanapi ing siyang ratri
Amemangun karyenak tyas ing sasama

10.Gambuh
Aja nganti kabanjur
Barang polah kang nora jujur
Yen kabanjur sayekti kojur tan becik
Becik ngupaya iku
Pitutur ingkang sayektos
11.Kinanthi
Saranane wong yun luhung
Betah tanpa kurang guling
Elinga solah jatmika
Yen wicara kudu manis
Murih sengseming sasama
Samaning manungsa sami ======================================================
1.   Durma
Ing kana–kene akeh mayit gumelethakKang mbela nagariNggo ngusir penjajahLara ra sepiroaNganthi tumeka ing patiBisa merdekaKang tujuan utami

2.   Dhandhanggula
Wonten malih tuladhan prayogiSatriya gung nagari ngalengkaSang kumbakarna araneTur iku warna diyuSupran dene nggayuh utamiDuk wiwit prang ngalengkaDenya darbe aturMringra kapinrih raharjaDasamuka tan kengguh ing atur yektiDene mungsuh wanara

3.   Maskumambang
Maratani mring anak putu ing wuriDen padha prayitnaAjana kang kuma waniMring biyung tanapi bapa

4.   Mijil
Kamardikan wajib dirungkebiLair trusing batosNgelingana biyen keh korbaneBandha donya nganti tekan patiLila tanpa pamrihPenjajah katundhung
5.   Megatruh
Para janma sajroning jaman pakewuhKasudra nira andadiDahurune saya ndarungKeh tyas mirong murang margiKasetyan wus nora katon

6.   Pangkur
Jinejer ing wedatamaMrih tan kemba kembengan ing pambudiMangka nadyan tuwa pikunYen tan mikani rasaYekti sepi asep alir sepah samunSamangsane pasamuanGoyak gayuk nglelingsemi

7.   Pocung
Ngelmu iku kalakone kanthi lakuLekase lawankasTegese kas nyantosaniSetya budya pangekese dur angkara


8.   Asmarandana
Aja turu sore kakiAna dewa nganglang jagalNyangking bokor kencananeIsine donga tetulakSandang kalawan panganYaiku bageyanipunWong melek sabar narima9.   Sinom
Wikan wengko ning samodraKederan wus den ideriKi nemat kamoting driyaRinegem sagegem dadiDumadya angratoniNenggih kanjeng ratu kidulNdedel nggayuh nggeganaUmara marak maripihSor prabawa lan wong agung ngeksi ganda

10.                Gambuh
Aja nganti kabanjurBarang polah kang nora jujurYen kabanjur sayekti kojur tan becikBecik ngupayaa ikuPitutur ingkang sayektos
11.                Kinanthi
Saranane wong yun luhungBetah tapa kurang gulingElinga solah jatmikaYen wicara kudu manisMurih sengseming sasamaSamaning manungsa sami
====================================================== 1.MijilPoma kaki padha dipun eling
Ing pitutur ingong
Sira uga satriya arane
Kudu anteng jatmika ing budi
Ruruh sarta wasis
Samubarang tanduk
2.SinomNulada laku utama
Tumraping wong tanah Jawi
Wong Agung ing Ngeksianda
Panembahan Senapati
Kepati amarsudi
Sudaning hawa lan nenpsu
Pinesu tapa brata
Tanapi ing siyang ratri
Amemangun karyenak tyas ing sasama
3.Kinanthi
Saranane wong yun luhung
Betah tapa kurang guling
Elinga solah jatmika
Yen wicara kudu manis
Murih sengseming sasama
Samaning manungsa sami
4.Dhandanggula
Lamun sira anggeguru kaki
Amiliha manungsa kang nyata
Ingkang becik martabate
Sarta kang wruh ing hukum
Kang ngibadah lan kang wirangi
Sokur oleh wong tapa
Ingkang wus amungkul
Tan mikir pawewehing lyan
Iku pantes sira guranana kaki
Sartane kawruh ana

5.Asmaradana
Aja turu sore kaki
Ana dewa nganglang jagal
Nyangking bokor kencanane
Isine donga tetulak
Sandang kalawan pangan
Yaiku bageyanipun
Wong melek sabar narima
6.Gambuh
Aja nganti kabanjur
Barang polah kang nora jujur
Yen kabanjur sayekti kojur tan becik
Becik ngupayaa iku
Pitutur ingkang sayektos
7.Maskumambang
Maratani mring anak putu ing wuri
Den padha prayitna
Ajana kang kuma wani
Mring biyung tanapi bapa
8.Durma
Ingkang eling iku ngeling ana marang
Sanak kadang kang lali
Den nedya raharja
Mangkono tindak ira
Yen tan nggugu iya uwis
Teka meneng amung aja sok ngrasani
9.PangkurSekar pangkur kang winarna
Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip
Ala lan becik puniku
Prayoga kawruh ana
Adat waton punika dipun kadulu
Miwah ingkang tata krama
Den kaesthi siyang ratri
10.Megatruh
Para janma sajroning jaman pakewuh
Kasudra nira andadi
Dahurune saya ndarung
Keh tyas mirong murang margi
Kasetyan wus nora katon
11.Pocung
Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawankas
Tegese kas nyantosani
Setya budya pangekese dur angkara
=========================================================================
1.Durma
Ing kana–kene akeh mayit gumelethak
Kang mbela nagari
Nggo ngusir penjajah
Lara ra sepiroa
Nganthi tumeka ing pati
Bisa merdeka
Kang tujuan utami
2.Mijil
Dawaning awan, sepining wengi
Ning ati mung loro
Amung ana awakku lan kowe
Kabeh ngiwiti cerita iki
Ning ja nganti lali
Pituture wong tuwa
3.Kinanthi
Lagi dhek wingi ketemu
Wis ngrasa kangen ing ati
Masia kur sedhela
Nanging tetep ana arti
Ora pengen tak lalekna
Tetep ana njero ati
4.Maskumambang
Wis suwi aku nunggu kowe ra tangi
Agawe kuciwa
Saiki kowe wis bali
Lan dadi penghuni surga5.Sinom
Ja sepelekke nasehat
Kang bakalan migunani
Awit cilik teka tuwa
Ja mung dipendem ing ati
Ning tansah dilakoni
Bisa guna nggo uripmu
Kang bener turutana
Ja didelok sing nuturi
Ning jupuken paedahe ingkang guna
6.Dhandhanggula
Sekolahku ing SMP siji
Aku manggon ing kelas songo A
Kadang resik, kadang reget
Thitik sing gelem manut
Bocahe rame lan kemlinthis
Agawe nesu sing mulang
Iku gambaran kelasku
Isik ngono keadaane saiiki
Ning aku tetep bangga
7.Asmaradana
Sepiku ing tengah wengi
Aku tansah kelingan
Saiki sing tak rasakne
Saya suwe saya cuwa
Aku kur basa pasrah
Kabeh rasamu nggo aku
Ora bisa tak rasakna
8.Pucung
Bapak pucung biasane saka kayu
Awujudmu kothak
Iku kanggo adah klambi
Biasane si pucung ana ing kamar
9.Gambuh
Nasihat lan pitutur
Kang bener terapna nggo uripmu
Kabeh eling–elingen ja nganthi lali
Aja lali pituturku
Merga sira isih enom

10.Pangkur
Ora wedhi nyawa ilang
Nggo mbales dendam kang ana ing ati
Gawe ora bisa turu
Sing terus kepikiran
Pinginku kuwi wis atos kaya watu
Pancen angel gawe sirna
Masia teka ing pati
11.Megatruh
Apa kedadeyan iki wis takdirku
Kelangan wong sing tak asih
Isik take ling kabeh janjimu
Agawe lara ing ati
Merga kowe saya adoh
=========================================================================
TABEL TEMBANG MACAPAT 

Pangkur 6 8a 11i 8u 7a 12u 8a 8i 
Pocung 4 12u 6a 8i 12a 
Durma 6 12a 7i 6a 7a 8i 12i 
Dhandanggula 10 10i 10a 8e 7u 9i 7a 6u 8a 12i 7a Mijil 6 10i 6o 10e 10i 6i 6u 
Maskumambang 4 12i 6a 8i 8a 
Megatruh 5 12u 8i 8u 9i 8o 
Asmaradana 7 8i 8a 8e 8a 7a 8u 8a 
Sinom 9 8a 8i 8a 8i 7i 8u 7a 8i 12a 
Gambuh 5 7u 9u 12i 7u 8o 
Kinanthi 7 8u 8i 8a 8i 8a 8i 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar